Izdelava električne opreme za stroje

 
Izdelujemo različne krmilne stikalne bloke za pravilno in kontrolirano delovanje električnih strojev in naprav.
Poleg klasičnih krmilij z releji vgrajujemo in programiramo krmilnike Schrack Easy in Simensove Simatik
thinkeasye.