Domov

KONTROLNIK LOKACIJE FAZE

faza 

Pri podjetju Elektro Štumpfl, kjer že vrsto let izdelujemo električne napeljave in opremo za plovila, imamo v svojem programu tudi izdelavo kontrolnika lokacije faznega vodnika.

ISO in ABYC standardi namreč dovoljujejo uporabo enopolnih napeljavnih  odklopnikov samo v kombinaciji s kontrolnikom lokacije faznega vodnika.
Funkcija kontrolnika je postavitev faznega vodnika na plovilu vedno na isto lokacijo (označena na zaščitnem stikalu na diferenčni tok, RCD) ne glede na to, na katerem kontaktu kopenske vtičnice se le-ta nahaja. Iz prakse je namreč poznano, da se na vtičnicah, montiranih v napajalnih stebričkih marin, fazni vodnik nahaja na različnih kontaktih vtičnice.
To predstavlja veliko nevarnost, še zlasti ob popravilih in drugih električnih vzdrževalnih delih.
Mislimo namreč, da smo z odklopom napeljavnega  odklopnika vzpostavili breznapetostno stanje.
Vendar temu ni tako, saj je v primeru napačne lokacije faznega vodnika, potencial faze na nevtralnem vodniku.
To predstavlja življenjsko nevarnost.
Kontrolnike za napetosti od 200-250 V, 50 ? 60 Hz in tokove od 20 ? 63 A, v stopnji mehanske zaščite IP 54 izdelujemo z avtomatskim ali ročnim delovanjem.
Kotrolnik je primeren tako na plovilih kot na avtomobilskih bivalnikih.