Izvajanje inštalacij in meritev

petrol 

V industrijskih, poslovnih in stanovanjskih objektih izvajamo:
  • energetske inštalacije
  • nizkonapetostne elektroinštalacije
  • šibkotočne elektroinštalacije
  • računalniške mreže
  • strelovodne inštalacije