TANK MONITORING

prikljucna 

Krmilni rele EASY700 za enostavno preklapljanje kompleksnih aplikacij.
Želene elemente opazovanja nastavimo v prikazovalnik, preko katerega lahko uporabnik neposredno odčita opozorilne tekste in vrednosti.
Dvanajst vhodov, šest relejskih in osem tanzistorskih izhodov.
Pri vseh DC variantah imamo opcionalno na razpolago dva analogna vhoda.
Naziv:
Šifra:
Tip:
EASY Krmilni rele
P28309
EASY 819-DC-RC
DISPLAY MOELIER
P28309
MOEILER MFD-80-B